Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Gabinet terapii

Gabinet terapii

Psycholog

Psychologiem w naszej szkole jest mgr Anna Konarska, która:

  • prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu;
  • udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • prowadzi w klasach zajęcia wychowawcze i profilaktyczne;
  • współpracuje z wychowawcami i nauczycielami.
Czytaj więcej o: Psycholog

Pedagog

W naszej szkole jako pedagog pracuje mgr Małgorzata Kęder.
Pedagog rozpoznaje środowisko uczniowskie, organizuje pomoc materialną; współpracuje z wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami; prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, aby pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce; realizuje programy profilaktyczne.

Czytaj więcej o: Pedagog

Pedagog specjalny, logopeda

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się mgr Elżbieta Mierzejewska.
Pani logopeda prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi, stymuluje rozwój ich mowy. Zajmuje się łagodzeniem, usuwaniem zaburzeń i wad wymowy występujących u dzieci. Prowadzi również zajęcia z uczniami mającymi trudności w nauce czytania i pisania

W ramach pracy pedagoga specjalnego zajmuje się:

  • prowadzeniem działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
  • określeniem przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w życiu szkoły;
  • udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem.
Czytaj więcej o: Pedagog specjalny, logopeda

Dzieci w wirtualnej sieci

Zapraszamy rodziców dzieci do zapoznania się z broszurą "Dzieci w wirtualnej sieci". Zawiera ona niezbędną wiedzę na temat zagrożeń związanych z nieograniczonym dostępem do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów oraz rozwiązania pomocne w wychowaniu i uczeniu właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Czytaj więcej o: Dzieci w wirtualnej sieci