Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Gabinet terapii

Gabinet terapii

Pedagog szkolny

W naszej szkole jako pedagog pracuje mgr Maria Kotarba.
Pedagog szkolny rozpoznaje środowisko uczniowskie, organizuje pomoc materialną; współpracuje z wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami; prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, aby pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce; realizuje programy profilaktyczne (w naszej szkole "Magiczne kryształy" i "Cukierki").

Czytaj więcej o: Pedagog szkolny

Psycholog

Psychologiem w naszej szkole jest mgr Anna Konarska, która:
- prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu,
- udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- prowadzi w klasach zajęcia wychowawcze i profilaktyczne,
- współpracuje z wychowawcami i nauczycielami.

Czytaj więcej o: Psycholog

Logopeda

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się mgr Monika Fornal.
Pani logopeda prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi, stymuluje rozwój ich mowy. Zajmuje się łagodzeniem, usuwaniem zaburzeń i wad wymowy występujących u dzieci.
Prowadzi również zajęcia z uczniami mającymi trudności w nauce czytania i pisania.

Czytaj więcej o: Logopeda

Dzieci w wirtualnej sieci

Zapraszamy rodziców dzieci do zapoznania się z broszurą "Dzieci w wirtualnej sieci". Zawiera ona niezbędną wiedzę na temat zagrożeń związanych z nieograniczonym dostępem do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów oraz rozwiązania pomocne w wychowaniu i uczeniu właściwego korzystania z urządzeń elektronicznych.

Czytaj więcej o: Dzieci w wirtualnej sieci