Kalendarium JPII

Najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły, późniejszego św. Jana Pawła II

18 maja 1920 – w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła
20 czerwca 1920 – Karol Wojtyła został ochrzczony przez ks. Franciszka Żaka w kościele Ofiarowania NMP w Wadowicach
1926-1930 – nauka w Szkole Powszechnej
13 kwietnia 1929 – śmierć matki Emilii
25 maja 1929 – Pierwsza Komunia Święta, do której przygotował Karola ks. Jan Pawela
4 grudnia 1932 – śmierć brata Edmunda (26 lat) – lekarza, który zaraził się w szpitalu szkarlatyną
1930-1938 – nauka w I Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity
3 maja 1938 – sakramentu bierzmowania Karolowi Wojtyle udziela ksiądz arcybiskup Stefan Sapieha
14 maja 1938 – egzamin dojrzałości (matura)
Koniec wakacji 1938 – przeprowadzka (wraz z ojcem) do Krakowa na ul. Tyniecką 10
1938-1939 – studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie
1 września 1939 – wybuch II wojny światowej – Karol Wojtyła służy na Wawelu do Mszy św., a wcześniej spowiada się z racji pierwszego piątku miesiąca
1940-1944 – praca w krakowskich zakładach sody „Solvay”
18 lutego 1941 – śmierć ojca Karola
1941-1943 – rozwijanie pasji aktorskiej w Teatrze Rapsodycznym
1942-1946 – studia teologiczne w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie
7 sierpnia 1944 – Karol z innymi klerykami zamieszkuje na ul. Franciszkańskiej 3 po tzw. „czarnej niedzieli”
1 listopada 1946 –przyjęcie sakramentu kapłaństwa z rąk księdza arcybiskupa Stefana Sapiehy w prywatnej kaplicy arcybiskupów krakowskich na ul. Franciszkańskiej
2 listopada 1946 – prymicje ks. Karola Wojtyły na Wawelu w krypcie św. Leonarda – odprawia w tym dniu trzy Msze św. z okazji Dnia Zadusznego
10 listopada 1946 – Msza św. prymicyjna ks. Karola Wojtyły w Wadowicach
1946-1948 – studia doktoranckie na „Angelicum” – na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie
19 czerwca 1948 – obrona pracy doktorskiej w Rzymie na temat: „Doktryna wiary u św. Jana od Krzyża”
1948-1949 – wikary w parafii Wniebowzięcia NMP w Niegowici
1949-1951 – duszpasterz akademicki w parafii św. Floriana w Krakowie
3 grudnia 1953 – obrona rozprawy habilitacyjnej na UJ pt. „Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według sytemu Maxa Schelera”
1953-1978 – prowadzenie „duszpasterstwa turystycznego” wśród młodzieży
październik 1954 – rozpoczęcie wykładów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL)
4 lipca 1958 – mianowanie ks. Karola Wojtyły przez Piusa XII na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej
28 września 1958 – otrzymanie sakry biskupiej w Katedrze Wawelskiej z rąk ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka
1962-1965 – udział w czterech sesjach Soboru Watykańskiego II w Rzymie
17 stycznia 1964 – nominacja ks. biskupa Karola Wojtyły przez Pawła VI na arcybiskupa krakowskiego
8 marca 1964 – Ingres na Wawelu nowego metropolity krakowskiego ks. arcybiskupa Karola Wojtyły
28 czerwca 1967 – zostaje wybrany przez Pawła VI na członka Kolegium Kardynalskiego, w Kaplicy Sykstyńskiej otrzymuje od Ojca Świętego „Beretta rossa” czyli czerwony biret kardynalski
28 września 1978 – 20-lecie święceń biskupich księdza kardynała Karola Wojtyły na Wawelu. W nocy umiera Jan Paweł I.
16 października 1978 – wybór kardynała Karola Wojtyły na Papieża, który przyjął imię Jana Pawła II
22 października 1978 – uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie
2-10 czerwca 1979 – pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny oraz swojego rodzinnego miasta Wadowic
13 maja 1981 – zamach na Jana Pawła II podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie. Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w rocznicę objawień Matko Bożej w Fatimie.
13 maja 1982 – dziękczynna pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy. Papież dziękuje Matce Bożej za ocalenie życia w zamachu.
11-15 kwietnia 1984 – z inicjatywy Papieża odbył się Rzymski Jubileusz Młodych, który stał się początkiem tradycji Światowych Dni Młodzieży
13 kwietnia 1986 – wizyta Jana Pawła II w rzymskiej synagodze – po raz pierwszy od czasów św. Piotra Papież przekroczył próg żydowskiej synagogi
27 października 1986 – Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu - z inicjatywy Papieża odbywa się pierwsze międzyreligijne spotkanie modlitewne
10-15 sierpnia 1991 – Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie podczas czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny
14 sierpnia 1991 – druga wizyta apostolska Ojca Świętego w Wadowicach – konsekracja kościoła św. Piotra Apostoła, który został wybudowany jako wotum wdzięczności Bogu za wybór Jana Pawła II na Stolicę Piotrową oraz ocalenie Papieża z zamachu
13 maja 1992 – Światowy Dzień Chorego – ustanowiony z inicjatywy Jana Pawła II. Papież wyznaczył wówczas na jego obchody dzień 11 lutego – wtedy przypada liturgiczne wspomnienie Matki Boskiej z Lourdes
1996 – Złoty Jubileusz Kapłaństwa Jana Pawła II - publikacja autobiograficznej książki „Dar i tajemnica”, napisanej z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich
5-17 czerwca 1999 – trzecia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Wadowic. Podczas wzruszającego i pełnego wspomnień spotkania padły słynne już słowa: „Tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło…”
24-25 grudnia 1999 – w Wigilię o północy Papież otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na znak rozpoczęcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
20-26 marca 2000 – jubileuszowa pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej
30 kwietnia 2000 – kanonizacja św. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz ustanowienie przez Jana Pawła II Święta Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła Powszechnego
12-13 maja 2000 – Papież beatyfikuje w Fatimie dwoje dzieci: Franciszka i Hiacyntę Marto i spotyka się z siostrą Łucją
17 sierpnia 2002 – ostatnia pielgrzymka do Ojczyzny – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
16 października 2002 – w Liście Apostolskim „O różańcu Świętym” Jan Paweł II dodał do tajemnic różańcowych czwartą część – tajemnice światła
2 kwietnia 2005 – w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego o godzinie 21:37 Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca
8 kwietnia 2005 – ceremonia pogrzebowa Jana Pawła II – Mszy Świętej przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger
1 maja 2011 – uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II przez papieża Benedykta XVI
27 kwietnia 2014 – uroczystość kanonizacji Jana Pawła II przez Ojca Świętego Franciszka – Święty Papież z Wadowic został ogłoszony Patronem Rodzin