Wolontariat

"Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,
ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,
z jakim tej pomocy się udziela"
(Jan Paweł II)

Od września kontynuuje swoją działalność Szkolne Koło Wolontariatu, które zrzesza w bieżącym roku ponad 20 uczniów klas 6-8. Opiekunami Koła są: s. Wiktoria, p. Beata Ormaniec  i p. Daria Prokopiuk.

Wolontariat  to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Koło wolontariatu skierowane jest do nauczycieli i uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.