Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach rozpoczęła swą działalność 1 września 2001 podczas Małopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2001/2002. Zarząd Miasta ze środków własnych gminy Wadowice w ciągu 4 lat wybudował oraz starannie i komfortowo wyposażył budynek szkoły położony w południowej stronie miasta na osiedlu Pod Skarpą kosztem 5 mln zł.

Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Ludwika Tkacz. W szkole rozpoczęło pracę 32 nauczycieli specjalistów kształcenia zintegrowanego i zajęć edukacyjnych oraz pedagog, psycholog i logopeda wspierający wszechstronny rozwój dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od 2006 do 2022 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła mgr Joanna Zając, wspierała ją wicedyrektor mgr Magdalena Ścibielska.

Obecnym dyrektorem jest mgr Bartłomiej Sołtysiewicz, funkcję wicedyrektor sprawuje mgr Anna Małecka.

Szkoła posiada 13 klasopracowni m. in. przyrodniczą, chemiczno-fizyczną, techniczną, humanistyczną oraz salę gimnastyczną i wielofunkcyjne boiska sportowe. Pracownia informatyczna wyposażona jest w nowoczesne stanowiska komputerowe i posiada stały dostęp do sieci Internet. Biblioteka szkolna przygotowywana jest do spełniania zadań nowoczesnego centrum informacji dydaktycznej szkoły. W szkole znajduje się świetlica szkolna, nowocześnie wyposażona kuchnia i stołówka umożliwiająca spożywanie posiłków przygotowywanych dla wielu stołowników.

Nasi uczniowie odpoczywają na zagospodarowywanych terenach rekreacyjnych szkoły obsadzonych drzewkami iglastymi i liściastymi oraz ozdobnymi krzewami. W sąsiedztwie szkoły znajduje się basen "Delfin", na którym prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów naszej szkoły.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Wolontariat, prowadzone są liczne zajęcia pozalekcyjne, które pomagają uczniom rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Nasi wychowankowie bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju konkursy przedmiotowe, artystyczne, sportowe (także związane z patronem szkoły) i osiągają w nich wiele sukcesów.


Ważne wydarzenia:

 • Podczas pielgrzymki do Polski i wizyty w Wadowicach 16 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił tablicę z nazwą szkoły.
 • 18 czerwca 2001 r. budynek szkolny poświęcił ks. kardynał Franciszek Macharski.
 • 1 września 2001 r. po raz pierwszy zadzwonił dzwonek w naszej szkole podczas Małopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2001/2002.
 • 4 listopada 2003 r. w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach ks. dziekan Tadeusz Kasperek poświęcił nasz sztandar. W uroczystości brali udział zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły.
 • W dniach 1–5 listopada 2004 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 udała się z pielgrzymką do Rzymu do swojego patrona - Jana Pawła II.
 • We wrześniu 2006 r. uruchomiono w bibliotece szkolnej Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".
 • W czerwcu 2008 r. otwarto nową pracownię komputerową przyznaną nam przez MEN w ramach realizacji projektu "Pracownia komputerowa dla szkół".
 • W październiku 2008 r. uruchomiono stację meteorologiczną.
 • W kwietniu 2010 r. rozpoczęła się budowa nowej sali gimnastycznej.
 • 1 maja 2011 r. przeżywaliśmy beatyfikację patrona - Jana Pawła II. Delegacja szkolna uczestniczyła w uroczystościach w Watykanie.
 • 5 października 2011 r. odbyło się oficjalne otwarcie nowej sali gimnastycznej połączone z obchodami jubileuszu 10-lecia szkoły.
 • 27 kwietnia 2014 r. Jan Paweł II - patron szkoły - został ogłoszony świętym.
 • Od 1 września 2017 r. szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową.
 • W marcu 2020 r. w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych po raz pierwszy prowadzone były zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.