Kalendarz roku szkolnego

Najważniejsze daty z kalendarza roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r.
Ferie zimowe 17-30 stycznia 2022 r.
Zakończenie I półrocza 14 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty 24-26 maja 2022 r.
Koniec roku szkolnego 24 czerwca 2022 r.

 

Dni ustawowo wolne od pracy:
 • 1 listopada 2021 r. - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2021 r. - Narodowe Święto Niepodległości
 • 1 stycznia 2022 r. - Nowy Rok
 • 6 stycznia 2022 r. - Święto Trzech Króli
 • 1 maja 2022 r. - Święto Państwowe
 • 3 maja 2022 r. - Święto Narodowe 3 Maja
 • 16 czerwca 2022 r. - Uroczystość  Bożego Ciała
Inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
 • 14 października 2021 r. (Dzień Edukacji Narodowej)
 • 12 listopada 2021 r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 24-26 maja 2022 r. (egzamin ósmoklasisty)
 • 17 czerwca 2022 r.
Dni o innej organizacji pracy:
 • 18 maja 2022 r. (Święto Szkoły)

 

Informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych:
 • śródrocznych - do 5 stycznia 2022 r.
 • rocznych - do 7 czerwca 2022 r.