Osiągnięcia uczniów

Puchar Dyrektora

Uczeń kończący szkołę, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał najwyższą średnią ocen i zachowanie wzorowe, otrzymuje Puchar Dyrektora Szkoły. W przypadku większej ilości uczniów bierze się pod uwagę oceny śródroczne.

Czytaj więcej o: Puchar Dyrektora

Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych

Rok szkolny 2019-2020

KLASY 1-3

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr":
Jan Malata (3c) - wyróżnienie

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny":
Iga Ceremuga (2b) – wyróżnienie
Adam Kamiński (2b) – wyróżnienie

VII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Szachowy:
Jan Malata (3c) - I miejsce

Powiatowy Turniej Szachów Drużynowych:
Jan Malata (3c) - I miejsce

40. Ogólnopolski Bieg Powsinogi:
Milena Szklarek (2b) - I miejsce
Maja Żuławińska (2b) - II miejsce
Radosław Pałosz (2a) - III miejsce

Powiatowe zawody pływackie:
Franciszek Cholewa (2a) - III miejsce (styl grzbietowy)
Emilia Kumorek (3a) - III miejsce (styl dowolny)

XVII Konkurs Literacko-Plastyczny "Mały Świadek Miłosierdzia":
Klara Lempart (2b) - I miejsce
Julia Okular (1a) - III miejsce
Amelia Byrska (1a), Natasza Jamróz (1b), Helena Niedziółka (2a), Wiktoria Stańko (3a), Martyna Handzlik (3b) - wyróżnienie

Ogólnopolski konkurs plastyczny "Pocztówka z Wadowic":
Adam Kamiński (2b) - wyróżnienie
Emilia Malczyk (3b) - wyróżnienie

Czytaj więcej o: Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych