Podręczniki

W roku szkolnym 2022/2023 podręczniki i zeszyty ćwiczeń do klas I-VIII uczniowie otrzymają nieodpłatnie we wrześniu. We własnym zakresie należy zakupić jedynie podręczniki do religii.
Podręczniki są własnością szkoły i zostaną wypożyczone na okres jednego roku szkolnego.

 

Regulamin wypożyczania podręczników

  1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić przed wakacjami.
  2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce, chronienia go przed zniszczeniem lub utratą. Drobne uszkodzenia należy naprawiać na bieżąco.
  3. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
  4. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do biblioteki.
  5. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice (opiekunowie) ucznia.