Kadra pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Juszczak
mgr Ewa Klink
mgr Agata Piwowarczyk
mgr Daria Prokopiuk
mgr Joanna Rynkiewicz
mgr Anna Sikora
mgr Joanna Zając

Nauczyciel wspomagający
mgr Anna Kowalska-Guzik
mgr Katarzyna Kowalczyk
mgr Dominika Maślanka
mgr Ewa Ślusarczyk

Język polski
mgr Agnieszka Gugulska-Pikoń
mgr Jolanta Kawnik
mgr Beata Ormaniec
mgr Anna Szostak

Język angielski
mgr Agnieszka Bogunia
mgr Anna Małecka
mgr Monika Marcinkiewicz
mgr Agnieszka Sikora
mgr Bartłomiej Sołtysiewicz

Język niemiecki
mgr Lucjan Pietrykowski

Historia
mgr Artur Oboza
mgr Bogusław Porzuczek

Wiedza o społeczeństwie
mgr Artur Oboza

Religia
dk. Mateusz Cudzich
ks. Wojciech Leśniak
siostra Wiktoria Opalińska

Matematyka
mgr Agata Kapała
mgr Aneta Paleczna
lic. Krystian Stawowy

Przyroda
mgr Małgorzata Nowakowska

Biologia
mgr Małgorzata Nowakowska
mgr Marta Popiel

Geografia
mgr Małgorzata Nowakowska

Chemia
mgr Marta Popiel

Fizyka
mgr Janusz Szuster

Muzyka
mgr Agnieszka Handzlik

Plastyka
mgr Dorota Okołot-Milowska

Technika
mgr Dorota Okołot-Milowska

Informatyka
mgr Dorota Okołot-Milowska
mgr Aneta Paleczna

Wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Handzlik
mgr Marzena Pałosz
mgr Magdalena Radwan
mgr Adam Woźnicki

Szachy
mgr Anna Pasterak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Piotr Elżbieciak

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Małgorzata Nowakowska

Doradztwo zawodowe
mgr Beata Ćwięk

Biblioteka
mgr Anna Pasterak

Świetlica
mgr Katarzyna Iwańska
mgr Małgorzata Kęder
mgr Anna Konarska
mgr Agata Piwowarczyk

Pedagog szkolny
mgr Małgorzata Kęder

Psycholog szkolny
mgr Anna Konarska

Logopeda
mgr Elżbieta Mierzejewska