Kadra pedagogiczna

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Głowacka
mgr Magdalena Juszczak
mgr Ewa Klink
mgr Krystyna Klink
mgr Daria Prokopiuk
mgr Anna Sikora
mgr Renata Zegiel

Nauczyciel wspomagający
mgr Anna Kowalska-Guzik
mgr Katarzyna Kowalczyk
mgr Dominika Maślanka

Język polski
mgr Jolanta Kawnik
mgr Beata Ormaniec
mgr Agnieszka Sikora
mgr Anna Szostak

Język angielski
mgr Anna Małecka
mgr Monika Marcinkiewicz / mgr Daria Bąk Świeca
mgr Agnieszka Sikora
mgr Bartłomiej Sołtysiewicz

Język niemiecki
mgr Benilda Pena
mgr Lucjan Pietrykowski

Historia
mgr Artur Oboza
mgr Bogusław Porzuczek

Wiedza o społeczeństwie
mgr Artur Oboza
mgr Bartłomiej Sołtysiewicz

Religia
mgr Renata Targosz
siostra Wiktoria Opalińska

Matematyka
mgr Agata Kapała
mgr Aneta Paleczna
lic. Krystian Stawowy

Przyroda
mgr Małgorzata Nowakowska

Biologia
mgr Marta Popiel

Geografia
mgr Małgorzata Nowakowska
mgr Ewa Wacław

Chemia
mgr Marta Popiel

Fizyka
mgr Janusz Szuster

Muzyka
mgr Agnieszka Handzlik

Plastyka
mgr Dorota Okołot-Milowska

Technika
mgr Dorota Okołot-Milowska

Informatyka
mgr Dorota Okołot-Milowska
mgr Aneta Paleczna
mgr Magdalena Ścibielska

Wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Handzlik
mgr Marzena Pałosz
mgr Magdalena Radwan
mgr Adam Woźnicki

Szachy
mgr Anna Pasterak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Piotr Elżbieciak

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Maria Kotarba

Doradztwo zawodowe
mgr Beata Ćwięk

Biblioteka
mgr Anna Pasterak

Świetlica
mgr Katarzyna Iwańska
mgr  Małgorzata Kęder
mgr Monika Marcinkiewicz

Pedagog szkolny
mgr Maria Kotarba

Psycholog szkolny
mgr Anna Konarska

Logopeda
mgr Elżbieta Mierzejewska / mgr Monika Fornal