Dyrekcja

Dyrektor szkoły
mgr Joanna Zając

Zastępca dyrektora
mgr Magdalena Ścibielska