Pedagog szkolny

W naszej szkole jako pedagog pracuje mgr Maria Kotarba.
Pedagog szkolny rozpoznaje środowisko uczniowskie, organizuje pomoc materialną; współpracuje z wychowawcami i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami; prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe, aby pomóc dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce; realizuje programy profilaktyczne (w naszej szkole "Magiczne kryształy" i "Cukierki").

  Godziny pracy
Poniedziałek  11.30 - 15.30
Wtorek  11.50 - 12.50, 13.35 - 15.35
Środa  9.20 - 12.50
Czwartek  8.00 - 12.00
Piątek  11.45 - 13.45