Psycholog

Psychologiem w naszej szkole jest mgr Anna Konarska, która:
- prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu,
- udziela pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- prowadzi w klasach zajęcia wychowawcze i profilaktyczne,
- współpracuje z wychowawcami i nauczycielami.

  Godziny pracy
Poniedziałek  8.45 - 13.45
Wtorek  8.00 - 11.30
Środa  11.25 - 16.00
Czwartek  10.30 - 15.15
Piątek  7.45 - 12.00