Wadowickie Potyczki Czytelnicze

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie czytelniczym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu wadowickiego pt. "Wadowickie Potyczki Czytelnicze".

Konkurs ma na celu promowanie klasyki literatury dziecięcej oraz popularyzowanie mody na rodzinne czytanie i przebiegać będzie w 3 etapach.

 Plakat reklamujący konkurs WPC

I etap (szkolny) trwa do 31 marca 2022 r. i polega na indywidualnym zdobywaniu sprawności czytelniczych.

W celu uzyskania jednej sprawności uczeń musi przeczytać lekturę z poniższej listy i rozwiązać test ze znajomości utworu. Test do danej pozycji można rozwiązać tylko raz, wynik nie może być mniejszy niż 80% punktów. Dozwolona jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Uczeń, który zdobędzie 5 sprawności czytelniczych kwalifikuje się do następnego etapu.

Lista książek konkursowych

II etap (półfinałowy) odbędzie się 21 kwietnia 2022 r. i przystąpią do niego uczniowie, którzy zaliczyli 5 sprawności czytelniczych. Uczestnicy półfinału rozwiążą test z dodatkowej, wyznaczonej przez Organizatorów lektury ("Oto jest Kasia" Miry Jaworczakowej). Do finału przechodzi dwóch uczniów z najlepszymi wynikami.

III etap (finałowy) odbędzie się 31 maja 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bachowicach. Dwuosobowe drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z powiatu wadowickiego będą walczyły o tytuł laureata konkursu oraz nagrody rzeczowe.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą przekazać pani bibliotekarce zgodę rodzica / opiekuna prawnego na udział w konkursie (pliki do pobrania, można też odebrać zgodę w bibliotece szkolnej).