Bezpieczny Tydzień na lekcjach WF

W ramach Bezpiecznego Tygodnia na lekcjach wychowania fizycznego doskonaliliśmy swoje umiejętności na rowerowym torze przeszkód oraz w miasteczku ruchu drogowego. Klasy czwarte miały pierwszy trening przygotowujący ich do egzaminu na kartę rowerową, klasa 6c miała okazję zaliczyć przyjemną wycieczkę ścieżką rowerową do Jaroszowic.

Na lekcjach wychowawczych przypomnieliśmy sobie zasady pierwszej pomocy i reguły bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w szkole, na drodze, na wycieczce. Wiemy, że przypomniane zasady są ważne w naszym codziennym życiu.

Galeria zdjęć

Klasa 6c na rowerach

Autor: Marzena Pałosz